Töölö-Seura ry / Kannanottoja ja suunnitelmia

Töölö-Seuran kannanotto UrBaana-hankkeeseen

Ei Urbaanaa pakattu

Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaaville on lähetety Töölö-Seuran kannanotto UrBaana-hankkeeseen seuraavin saatesanoin: Toivomme, että Helsingin kaupunkisuunnittelussa kuunneltaisiin myös asukkaiden mielipiteitä hyvästä, kauniista ja terveellisestä elinympäristöstä ja ettei rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, ympäristöjä ja kaupunkikuvaa turmella. Klikkaa kannanotto tästä.

UrBaana hankkeen torjumiseksi ja nimien keräämiseksi on perustettu adressi Ei UrBaanaa! Kampin-Etu-Töölön alue pelastettava. Adressi löytyy ja sen voi allekirjoittaa www-osoitteesta:
https://www.adressit.com/ei_urbaanaa_kampin-etu-toolon_alue_pelastettava

Matonpesupaikka Humalluodolla

Töölö-Seura ry on antanut Helsingin kaupungin rakennusvirastolle 8.11.2014 seuraavan palautteen:
Matonpesu Humalluodolla
Töölö-Seura ry ehdottaa, että Humalluodon matonpesupaikka säilytetään, esimerkiksi viemäröimällä se Merikannontielle. Matonpesupaikka on erittäin suosittu, joten toivomme sen sälyvän siitä huolimatta, että ymmärrämme ympäristön suojelun näkökohdat.
Terveisin
Rolf Rosenberg
Töölö-Seura ry, sihteeri

Töölössä säilytettävä terveysasema

Töölö-Seura on esittänyt kaupungin pääättäjille kannanoton, jossa vaaditaan terveysaseman säilyttämistä Töölössä. Lue kannanotto klikkaamalla T-S_julkilausuma_Töölössä_säilytettävä_terveysasema.pdf

Lausunto Runberginkadun pyörätiesuunnitelmasta ym. 19.8.2013

Lausunto Runeberginkadun ym. pyörätiesuunnitelmista, asukas- ja asiakaspysäköinnistä sekä Töölön liikennejärjestelyistä. Töölö-Seura ry esittää Helsingin kaupungin kaupunkisuunnisteluvirastolle seuraavaa:

Lausunto_Runeberginkadun_pyoratiesuunnitelma_ym-1.doc

RAFAEL - asumisyksikkö

 Rakentaminen aloitetaan tämän vuoden aikana Mechelininkadun varteen

 Töölö-Seura ry järjesti 9.2.2012 keskustelutilaisuuden töölöläisille asumisyksikkö Rafaelista, jonka rakentaminen aloitetaan Kivelä-Hesperian sairaalan alueelle syksyllä.

Tilaisuuteen oli saapunut valitettavasti vain kourallinen asiasta kiinnostuneita ja naapurikorttelin, Kesäkadun, asukkaita ei näyttänyt olevan lainkaan paikalla tai eivät ainakaan puheenvuoroa käyttäneet.

Paikalle seura oli kutsunut Diakonissalaitoksen edustajia: diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, kiinteistäjohtaja Ahti Varis, asumispalvelualueen johtaja Tapio Tähtinen, asumisyksikön johtaja Heli Alkila ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta erityisasiantuntija Jarmo Räihä. Arkkitehtitoimisto JKMM Oy edustajana Samuli Miettinen.

Töölö-Seuran mielipide Töölön kirkon asemakaavamuutoksesta

Mielipide kaavamuutoksesta: Taka-Töölö Topeliuksenkatu 4/ Töölön kirkko

Töölö-Seura ry haluaa asukasyhdistyksenä esittää kaavamuutoksesta:
Korjaus ja lisärakennukset ovat tervetulleita parannuksia alueen rapistuneeseen ilmeeseen. Seurakunnan toiminnot keskittyvät ja Taivallahden kirkosta vapautuu kerhotiloja uusiokäyttöön. Uudesta kirkonmäestä toivottavasti syntyy vilkas ja toimiva kirkkokeskus, joka sijaitsee kaiken keskellä.

RAFAEL - pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluyksikkö tulee Töölöön.

Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniajohtaja Jarmo Kökkö kutsui Töölö-Seura ry:n hallituksen jäseniä keskustelutilaisuuteen 3.5.2011. Teemana oli uusi asuntolahanke.
V. 2004 Helsinki on sopinut asunnottomien tilanteen helpottamisesta ja sitoutunut järjestämään 750 asuntoa tai tuettua asumispalvelupaikkaa.
Helsingin kaupungin oma ensisuoja ja asuntola Hietaniemenkatu 5 on ollut käytössä muutaman vuoden. Ruusulankatu 10 parhaillaan rakennetaan Sininauhaliiton toimesta. Taloon tulee yksiöitä n 100 kpl. Kullakin sosiaaliviraston valitsemalla vuokralaisella on oma vuokrasopimus. Asuminen on itsenäistä, mutta yksikössä on sosiaalitalonmies ja muuta henkilökuntaa tukena.
Helsingin Diakonissalaitos on mukana Helsingissä kahdella kohteella. Auroratalo otettiin käyttöön 2010 ja se käsittää 125 asuntoa.
Toinen Diakonissalaitoksen asuntola rakennetaan Kivelän sairaalan alueelle, 55 yksiötä käsittävä RAFAEL.

Töölön kirjaston peruskorjaus

Asukasilta pidettiin 1.11.2011: järjestäjinä Töölön kirjasto ja Töölö-Seura ry.
Kirjastojohtaja Anne Ala-Honkola toivotti yleisön tervetulleeksi ja kertoi muutamalla sanalla kirjaston kunnostustyön tarpeellisuudesta.
Hankesuunnittelupäällikkö, arkkitehti Kimmo Tähtinen kertoi peruskunnostuksesta kaupungin näkökulmasta. Pääsuunnittelija, arkkitehti Tapani Mustonen ja projektiarkkitehti Maren Nielsen esittelivät perusteellista kunnostus- ja hankesuunnitelmaan, joka on vaatinut myös rakennushistoriaselvityksen.

Hietarannan paviljongin suojeluesitys 2011

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle


Rakennussuojeluesitys

Töölö – Seura esittää, että Helsingissä Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitseva Hietarannan pukusuoja/kahvilapaviljonki suojeltaisiin rakennussuojelulailla.

Kiinteistön osoite: Taivalsaari, Helsinki 00100
Käyntiosoite: Hiekkarannantie, Helsinki 00100
Kiinteistötunnus: 091-013-9903-0100
Rakennusnumero: 003
Ratu: 2727

Perusteluina esitämme seuraavaa:

Töölönlahden ja Finlandiapuiston puistosuunnitelman esittely

TÖÖLÖNLAHDEN PUISTO – FINLANDIAPUISTO- PUISTOSUUNNITELMA 1. ESITTELY
9.3.2011 Kaupunginsuunnitteluvirasto/ rakennusvirasto, katu-, puisto- ja vihersuunnittelu

Töölönlahden asemakaava hyväksyttiin 2002. Nyt on puistosuunnitelman 1. esittely, maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii julkisen esittelyn ja mielipiteiden huomioinnin. Alueesta on järjestetty kilpailu v. 1997, jonka voitti ARKKITEHTITOIMISTO ROSSI. Musiikkitalo on valmistumassa, samoin huoltoliikennetilat. Finlandiatalon itäisen puolen korjaus on menneillään. Radanvarteen on varattu rakennustontti UPM-10:lle ja Alma Medialle, jotka tulevat hotellin pohjoispuolelle. Sanomatalon pohjoispuolella on myös Helsingin kaupungin tontti mahdolliselle KESKUSTAKIRJASTOLLE ( tai Guggenheim-museolle ?) Musiikkitalon itäpuolen kaavahanke on kuitenkin vielä kesken ja alue siistitään väliaikaisella puistolla.

-  KLUUVIN KANAVA, TEEMAPUISTOT:Ilmeen alueelle antavat virtaava vesi ja teemoitetut puistoaukiot. Etelästä pohjoiseen avautuvat RUNOILIJAN PUISTO, ROMANTTINEN PUISTO, VIATTOMUUDEN PUISTO (lapset ja nuoret, leikkialueet) TAPAHTUMAPUISTO ja näitä yhdistävät käytävät. Varsinaisen kanava-allas avautuu Finlandiatalon itäpuolelle; n 25 cm syvä reunoiltaan ja 150 cm keskialueelta. Finlandiatalon puoleinen reuna on kivetty ja luo torimaisen aukion; harmaata graniittia ja siinä kulkeva pyörätie punaista kivetystä. Itäreunan ranta on vapaampi, loivasti maastoon sopeutuva. Ideana on liikkuva vesi, jota pumpataan altaaseen jatkuvasti mahdollisesti rata-alueelta, Alvar Aallonkadulta, päin tulevina vesikaskadeina. Allas voidaan tarvittaessa peittää talveksi ja sen turvallisuutta ja puhdistavuutta on mietitty pitkälle. Puistoaluetta laajennetaan Töölönlahdelle täyttömaana ja nyt alueella oleva ruovikko osittain häviää. Teemapuisto on tarkoitettu esiintymis- ja tapahtuma-alueeksi (max 10.000 henk) ja puiston muoto on ovaali. Siinä on myös huolto-alue mahdollisia telttoja ja pöytiä varten

-  KASVISTO: Pyritään saamaan ympärivuotista vihreyttä, runsaasti maanpeittokasveja ja sopivin välein lehti- ja havupuita. Lopullinen kasvilajitelma ei ole vielä tiedossa.

-  LIIKUNTA , PYÖRÄILY. Alueelle suunnitellaan pyöräilyä varten omia, selvästi merkittyjä väyliä, jotka esim Finlandiatalon itäpuolella ns Karamzinin rannassa on merkitty erivärisellä kivetyksellä. Suunnitteilla myös radan alitus/ylitys ja yhteys Kaisaniemen puistoon.

-TURVALLISUUS: Alueella vältetään pimeitä katvealueita suosimalla hyvää valaistusta ja matalaa kasvillisuutta.

-  MUUT HARRASTUKSET. Finladiatalon pohjoispäätyyn suunnitellaan suurta laituria, johon voisi keskittää veneiden ja kanoottien vuokrauksen, kahvilan jne.

-  AIKATAULU: Alueen rakentaminen alkaa Finlandiatalon itäpuolelta ja Alvar Aaltokadun alueelta. Radanvarren liiketalot tulevat olemaan 5-kerroksisia ja niihin suunnitellaan myös asuntoja, joten ympäristö ja autotie täytyy olla valmis. Talojen pysäköinti tulee Eliel-pys.taloon tai Finlandiapydäköinnin tiloihin. Arvio on, että alue saadaan rakennettua 5-10 vuoden aikana

-  KUSTANNUSARVIO: 71 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahtirahastossa on tätä nykyä n 40 milj euroa varattu hankkeelle.

-  HANKKEEN ETENEMINEN. Lopullinen rakennushanke tulee vielä nähtäväksi, jolloin mielipiteitä voi siihenkin antaa. Sen jälkeen se menee yleistentöiden lautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Helsingin kaupunginvaltuusto saanee asian päätettäväksi syksyllä 2011. Nyt esitettyyn voi esittää mielipiteitä 25.3.2011 saakka kaija.laine@hel.fi tai rakennusviraston sivuille.